Labels

Defterî (36) Edebî (47) Fotoğraf (13) Grafik (28) Însan (40) Malûmat (7) Mûzik (56) Tasarınâme (9)

07 Ağustos 2009

bahadır akkuzu


Ekspresten bir kişi daha indi.., karanlık, sessiz bir istasyona...

sysphos..


1955/2009