Labels

Defterî (36) Edebî (47) Fotoğraf (13) Grafik (28) Însan (40) Malûmat (7) Mûzik (56) Tasarınâme (9)

25 Ağustos 2011

Sanat ?


Aslında sanat vardı da, belki de insandı görünmesine sebep...

01 Ağustos 2011

Diego Stocco

Hemen her nesneyi kullanarak, bitki, eşya hatta enstrümanların (notalarından ziyade, doğal duruşlarından) çıkarttığı deneysel seslerle, oldukça başarılı ses tasarımları yapan İtalyan bir ses utası, Diego Stocco.