Labels

Defterî (36) Edebî (47) Fotoğraf (13) Grafik (28) Însan (40) Malûmat (7) Mûzik (56) Tasarınâme (9)

30 Nisan 2012

Zümrüdü Anka Balığı

Kaf Denizi 'nde yaşar Anka Balığı, bilgi kıyılarında köpükleriyle yeniden doğar durmaksızın, nice ruhların kendini arayışıdır o, gelenlerin gölgeleri, çoktan gitmişlerin geçmişi, hava su toprak ve aşkın bilgesi...
(Vektör, CorelDRAW)