Labels

Defterî (36) Edebî (47) Fotoğraf (13) Grafik (28) Însan (40) Malûmat (7) Mûzik (56) Tasarınâme (9)

03 Ekim 2017

Kötücül Gelenek

Değerli şairimiz ve kıymetli ağabeyim Adnan Metin'in kendi seslendirmesi ile birlikte müzikal çalışmasını yaptığımız "Kötücül Gelenek" isimli şiir-müzik çalışması, Serdiven müzik listesinde yerini aldı.
Teşekkürlerimle...KÖTÜCÜL GELENEK

Soğuk savaş dönemiydi bilmez miyim
Eşitleniyordu mumlar bir gece
Üç kez gargara yapıp
Üç kez morfin iğnesi vurulduğum bir gece
Şurda burda varoşlarda evlerimiz
Nişan evlilik gibi geçici şeylerin
Bilgisinden söz edildiği
Frizbilerin uçuştuğu istesek de istemesek de
Enine ya da boyuna bir ayak fetişistinin
Logoları kendindendi
Karo oğlanıyla bir saatin dink donku
Plastik bir örtüsü saydam
Dört çift örtüsü
Evlilik giysileri içinde
Kimine göre zekice
Kimine göre bel oturmamış
(Galiba önden arkaya doğru
Taranmıştı saçları)
Dudakları çok büyük çok muntazam
Gördünüz mü üst dudağında bitmişti bıyığı
Makam ve ordu komutanlığı isteyen bu beriki
Sırıtıyordu Amerikanvari
(Sanırım ilk çağ tarihi profesörüydü dinlediği)
Sorun etmemişti kusurlu dişlerini
Boynuna yakın gömlek yakasında
Hışma gelip sual etmemişti terleyişini
(Hayal kırıklığıydı bu)
Oysa iyi şanslar dilendi
Berrak sular dilendi uzak Asya'da
Hangi fende istersek usta kabilinden
Bize düşmezdi söz sırası
(Düzenli ya da düzensiz tarih algısındandı bu)
Güvenildi Fransızcama prömiyer jet bandında
Kaç bandana taktığıma
Zorunluydu iniş yapmam bir inme işaretiyle
Kadın hosteslere özgüydü hafifçe eğilmem
(Ki bu çok önemsizdi)
Bilgim dışında değildi otuz üç ipini
Kolanını çekivermem
Üç ismimden ikincisiydi tercih sebebim
Geçen yıl yerel bir radyoda açıkladıydım
Yön tayin etmezdim zinhâr
Köçeğe yanak yana kâkül düşürmezdim
Neye yarardı ön sezim
Mısırlıların duvar resimlerinde bir renk ayırdına mı
Utarit gibi daha ne kadar iki yüzlü olacaktım
Aklım karışıktı zira kış gelmişti gelmesine
Akşamlar sabahın mukabilindeydi
Akşamları harklar kazılırdı hem
Tek kol ray üzerinde gitmezdi şemendiferler
Sessiz boş devinimsiz önü arkası
Kimbilir donardı beton menfezler
Bir köprü yoktu orda henüz
On beş vaşak yavrusu yavrulanmamıştı
Özensizdi bir köpeğin ön bacağı şimdiden
Yönü daha olağan üvez ağacı gibi
Bir burçta yirmi yedi gün
Ömrü uzamıştı kırlangıcın ne diye
Kıldım onu bir göğe bir at bölüğüne
Üç aylık kiracıbaşılığımda
Sürgit değişmezdi bir uçak gibi yönü
İki büyük savaş arasında
Kılıç mı sıyrıldı ne bir kararları oldu
Büyük kadehler kalktı ve indi
Gecenin nısfına yahud evahirine

Poem and Vocal: Adnan Metin
Music: Serdiven

2017