Labels

Defterî (36) Edebî (47) Fotoğraf (13) Grafik (28) Însan (40) Malûmat (7) Mûzik (56) Tasarınâme (9)

25 Ocak 2011

Tipografi

Kelime olarak, kendisi (ing.) seçilmiş bir tipografi denemesi; Serbest elle taslaklandırıldı ve daha sonra bilgisayar ortamında kazandırılan özgün biçiminden yola çıkılarak, diğer alfabetik üyeleriyle, bir yazı tipi, truetype olma yolunda vektörleştirildi.