Labels

Defterî (36) Edebî (47) Fotoğraf (13) Grafik (28) Însan (40) Malûmat (7) Mûzik (56) Tasarınâme (9)

17 Mayıs 2013

Endüstriyel notlar

Aslında bütün sorunumuz doğayla bizim.., Kendi icatlarımızla şişirerek dağlarca büyüttüğümüz arz ve üretim anlayışımızla, etrafımızı kazarak açtığımız çukurların derinliğine bakarak yükseldiğimizi sandığımız, geliştirilmiş hayatlar kuruyoruz kendimize. Öyle ki çok naif öznel isteklerimiz ya da ihtiyaçlarımız, gelişen nüfusla birlikte orantılandığında, korkunç makinelerin, devasa tesislerin çalışmasını ve geliştirilmesini gerektirecek ürkütücü bir üretime dönüşüyor çünkü; endüstriye.