Labels

Defterî (36) Edebî (47) Fotoğraf (13) Grafik (28) Însan (40) Malûmat (7) Mûzik (56) Tasarınâme (9)

22 Ocak 2015

The Endless River 'a"It's What We Do"

Pink Floyd 'un kendi tarihinin perde kapanış albümü olan The Endless River 'da bulunan, sadece bütün albümü değil, bütün bir Pink 'i özetleyen "mateser"; sonsuz nehrin, kendi içine çağladığı şelale.

Pompeii 'deki o konser olmayan dünya dinletisinden uzanarak içedönük tomurcuklar veren... ...parçanın giriş notaları, şuradan filizlenmiştir; (5:35 dk).

Kendi medeniyetlerinin parıldayan dönemindeki bir "an"dan, uç vererek kendi perdesini kapayan bir gölgeler silsilesinin damıtılmış mayası.

İşte böylece sevgili Pink.., sen sırtüstü uzanmış gökyüzüne bakarak dünyaya veda ederken, ben kulağımı göğsüne yaslıyor ve kendi derinliğine meyleden yankıların yankılarının yankılarının yankılarının yankılanışını sezinliyorum...

Serhat '14

01 Ocak 2015

Zaman var, hesabı yok!

Şu dünya çoğulu ile birlikte kullandığımız ve tüm hayatımızı ona göre planladığımız miladi takvim (asıl adı gregoryen takvimi), diğer takvimler arasında hatası en az olan takvimdir. Zira kusursuz takvim yoktur, olmayacak.. Kullana geldiğimiz bu güneş-zaman bazlı takvimlerimiz de eski Mısır a dayanan takvimdir. İyonlar ve Yunanlılar tarafından batıya yayılmıştır. (bkz. Jüstinyen takvimi)

Saatin 60 dakikaya bölünmesi Babillilerden, 24 saatlik gün Mısırlılardan, Romalıların sonradan yaptıkları değişikliklerle, aylar yunanlılardan kalmadır. romalı julius sezar ve ondan sonra imparator Augustos Temmuz(July) ve Ağustos (August) aylarına adlarını vermişlerdir ve şubattan birer gün alarak kendi aylarına eklemişlerdir. Yıldan geri kalan bir çeyrek günü hesaba katmak için Sezar dört yılda bir, şubata bir tam gün eklemişti

Bu takvimde teknik açıdan gözden kaçırılan iki husus, bunlardan ilki İsa Peygamberin doğum tarihi olarak kabul edilen 0 yılının aslında hiç olmamış olması (çünkü takvim zaten, eski Mısır ve iyonlardan sarkarak gelmiştir), ikincisi ise julyen takviminde güneş yılının tam 365 gün 6 saat değil, bundan 11 dakika, 14 saniye daha kısa olmasıdır.

Uzun dönem çok fazla hatalarla kullanılagelen bu Julyen takvimi,